GINOP-2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

2015. augusztus 28., péntek, 14:40

Címkék: EU támogatás ginop innováció kutatás-fejlesztés

A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése, olyan tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

 

Alapvető cél

A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése, olyan tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Rendelkezésre álló forrás

A rendelkezésre álló forrás: 50 Mrd forint.

Támogatott pályázatok várható száma: 50-1000 db

A támogatás mértéke

Nagyvállalatok esetében: 15 – 65%, KKV-k esetében: 35 – 80%.

Támogatás összege:

50 – 1000 millió Ft, Konzorciumok esetén: 100 – 1000 M Ft.

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, vagy ezek konzorciumaik,

a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó üzleti évben min. 1 fő volt.

c) amelyek Magyarországon székhellyel, fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (nem EVA).

Támogatható tevékenységek köre

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

1.    Ipari kutatás (maximum 50%)

Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások, szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez.

2.    Kísérleti fejlesztés

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

3.    Projekt előkészítési tevékenység

4.    Projektmenedzsment

5.    Tájékoztatással és nyilvánosság

6.    A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

Regionális és/vagy Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében:

7.    Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.

8.    A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható.

9.    Immateriális javak beszerzése: szabadalmak, egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen szellemi termékekhez kapcsolódó hasznosítási jogok beszerzése

10.  Szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében:

11.  Eljárás-innováció: új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása (a technikákban, felszerelésekben, szoftverekben eszközölt jelentős változtatások).

A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás:

12.  Kiállításon/vásáron való első három részvétel támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából.

Önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés, vagy eljárási innováció tevékenység, vagy kísérleti fejlesztés és eljárási innováció tevékenységek támogatható(k).

Beadási határidő

2015. szeptember 30. – 2017. szeptember 29.

 

A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2015.08.25.

Keresés
Bejelentkezés / Regisztráció
AUTOMATIZÁLÁS

Az elektromos megfogók elejtik a munkadarabot?

Lehet a vákuum is gazdaságos

Média Partnerek